11/01/2024
Khoảng 160 bao rác, tương đương hơn 2 tấn rác gồm chất thải rắn, nilon, chai nhựa… đã được thu gom, phân loại chờ xử lý trong ngày đầu tiên phát động chiến dịch “Ngày Xanh núi Bà” diễn ra tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh.