SUN GROUP
Đầu tư hạ tầng

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

SUN GROUP
01.

SUN GROUP
Dài gần 60 km, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được thiết kế với tốc độ 100km/h, quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tạo mạch giao thông thông suốt từ Hà Nội đến Vân Đồn, rút ngắn thời gian di chuyển từ 5 giờ xuống còn khoảng 2,5 giờ, tăng cường kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
02.

SUN GROUP
SUN GROUP
SUN GROUP
03.

SUN GROUP
01.
Đầu tư hạ tầng
Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
SUN GROUP
02.
Đầu tư hạ tầng
Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
SUN GROUP
03.
Đầu tư hạ tầng
Huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.
01.
Đầu tư hạ tầng
Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
02.
Đầu tư hạ tầng
Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
03.
Đầu tư hạ tầng
Huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.
04.
Đầu tư hạ tầng
Đang cập nhật
Panoee